logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Dotazy na lékaře

Dobrý den, pane doktore. Slýchávám o pasivní a aktivní rehabilitaci. Co to je?

Jedním z členění je rozdělení na rehabilitaci pasivní a aktivní. To neznamená, jak intenzivně je rehabilitace prováděna, ale způsob přístupu k nemocnému kloubu, či končetině. U zdravého člověka se také rozlišuje aktivní a pasivní hybnost. Pasivní je rozsah pohybu kloubu bez pomoci vlastních nervů a svalů. Aktivní pohyb je závislý na úsilí pacienta. U nemocného bývá zpočátku aktivní pohyb minimální, někdy nulový (různý stupeň ochrnutí). V této době je i nebezpečí zatuhnutí kloubů. Jako komplikace, které znesnadňují pohyblivost, jsou spazmy (kontraktury).  Protože v budoucnosti lze návrat schopnosti pohybu realizovat pouze s volnými klouby, je velmi nutné snažit se zachovat alespoň pasivní hybnost. Bývá velmi smutné, když překážkou návratu ke zdraví je nedokonalá, nebo dokonce zanedbaná předchozí rehabilitace. Proto je nutné zahájit rehabilitaci co nejdříve.

 

Co je fibrilace síní?

Činnost srdce je řízena centrem na srdci, ze kterého se šíří pravidelně elektrický vzruch. Pokud v tomto systému dochází k nějaké chybě, objevuje se velmi často tzv. porucha rytmu srdečních stahů (také se můžete setkat s výrazem srdeční arytmie). Fibrilace síní je jedním z jejich mnoha druhů. Jejímž podkladem je kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních síních po měnících se okruzích a neschopnost srdečních síní a komor pracovat synchronizovaně. To může pochopitelně způsobit snížení, až ztrátu, základní funkce srdce – tedy čerpání krve.

Pane doktore, prý může mrtvici způsobit i nepravidelnost tepu? Je to pravda?

Ano. Je to pravda. Cévní mozková příhoda může být způsobena i nedostatkem krve, resp. kyslíku, v důsledku srdečních onemocnění. Kromě infarktu srdce, který činnost této životně důležité pumpy oslabí, to bývá i porucha pravidelnosti stahů srdce. Výrazně se tak omezuje dodávka krve do těla, včetně mozku. Ten je na tento nedostatek velice citlivý a proto se projevuje neurologickými poruchami .

Často je zanedbávána, nebo dokonce opomíjena tzv. fibrilace, při níž právě ke špatnému pumpování krve  do těla dochází.

Proto jsou nutné pravidelné kontroly EKG (vyšetření činnosti srdce) a v případě nutnosti pravidelná léčba. Zvláště v poslední době je odborníky také tomuto problému věnována pozornost.

luk

Jak se nejčastěji projevuje cévní mozková příhoda?

Pacient cítí slabost, ztrátu citlivosti tváře nebo končetiny („mravenčení“), neschopnost dobře ovládat končetiny, porucha vnímání, dezorientací, potíže s rovnováhou, pocitem závratě, náhlou bolestí hlavy. Nečekat na návštěvu u praktického lékaře! Ihned volat linku 155.

Je CMP problémem starších lidí?

Nikoliv, mozkové příhody postihují stále více mladší věkové skupiny. Nejsou výjimkou ani u pacientů mezi 30. – 40. rokem života.

Může člověk s CMP sportovat?

Určitě! Pacienti po cévní mozkové příhodě, kteří nejprve pod dohledem lékaře, zkušeného rehabilitačního pracovníka či fyzioterapeuta a následně sami pravidelně sportují, jsou na tom fyzicky i duševně lépe. Organizace ICTUS pořádá pravidelné rehabilitační a rekondiční pobyty. Neváhejte je kontaktovat: www.ictus.cz

Může člověk po mrtvici na dovolenou?

Může, měl by se však vyvarovat fyzické námaze, také dovolená v tropech může být problémem. Obecně platí zásada, nevystavovat své tělo extrémům – fyzickým, ani povětrnostním.

Je CMP dědičná?

Pouze částečně. Potomci jsou podobní svým rodičům. Dědí nejen tělesnou schránku (“ta podoba”), ale i vzorce chování (“on mluví, jako děda”). Protože stav těla i naše chování značně ovlivňují rizikové faktory vzniku CMP, lze mnohé dědičné předpoklady snížit na minimum. Snižovat tak rizika, daná nám do vínku. Dodržovat zdravý životní styl. Tzn. správně jíst, pohybovat se a snažit se žít v pohodě. A nechávat se preventivně vyšetřovat.

To vyšetření není jednoduché. Mám s ním souhlasit?

Odpověď není zcela jednoznačná. Obecně se dá konstatovat, je-li vyšetření více přínosné, než rizikové, pak má určitě smysl.

Abych to trochu objasnil. Každé vyšetření s sebou nese nějaká svá pro a proti. Jde-li o akutní stav, je většina vyšetření indikována. Záchrana lidského života jednoznačně případná rizika vyšetření převyšuje.  Nevede-li provedené vyšetření k nějaké léčbě, nemá, podle mého soukromého názoru, opodstatnění. Je to jen “vyšetření pro vyšetření”.

Konkrétní stav je ale třeba vždy zvážit. Lékař je odborník, který by vám měl vše řádně vysvětlit. Především v počítačovém světě se používá porovnání  “cena/výkon”. To v našem případě znamená “k čemu mi to vyšetření vlastně je”? Stojí ta rizika za to?

JEDNÁ SE POUZE O MŮJ NÁZOR !!! (za kterým si stojím)

Bližší na mém webu (www.pomrtvici.cz)

luk

Co je to výduť?

Velmi jednoduše (odborné kruhy budou možná mým vysvětleními rozhořčeny – je to však srozumitelné).

Tento výraz se objevuje také v souvislosti s prasknutím srdečnice, ale je hlavně znám  u cévních mozkových příhod.

Výduť /”ta”/ (aneurysma /užívá se “to”/) je chyba cévy. Buď je přítomna již od brzkého věku, nebo se vytvoří, většinou díky nekvalitní cévní stěně, časem. Vlivem vyššího krevního tlaku se může zvětšit (vydout – odtud zřejmě název) a později i prasknout. Tím pochopitelně dojde ke krvácení do okolní tkáně. Je-li to například křehký mozek, následuje závažné poškození. V případě prasknutí výduti srdečnice (aorty) může člověk velmi rychle vykrvácet. Je velmi pravděpodobné, že se může projevit poškození mozku i u této lokalizace, protože tento orgán nebude mít výživy a kyslíku dostatek.

luk

Lze zabránit krvácení z výdutě?

Aneuryzma se může projevit různými příznaky, které by měl praktický lékař rozpoznat, nebo by vás měl odeslat k neurologovi.  Samotný laik by se měl nechat vyšetřit při jakékoliv odchylce od normálu. Tendence k tvorbě anomálií na cévách se často dědí. V samostatném článku se věnuji tzv. varovným příznakům (Lze mrtvici předejít?). Včasným vyšetřením se dá ledacos zachránit, mnohému lze předejít.

luk

Dobrý den. Slyšel jsem, že co se nezlepší do jednoho roku, se už nezlepší. Je to pravda? Dokdy má cenu rehabilitovat?

Hezký den.

Kategorické prohlášení o tom, že po určité době nelze očekávat žádné zlepšení považuji za trestuhodné. Není to pravda.

Je mnoho pacientů, jejichž zlepšování pokračuje i mnoho let po poškození mozku. Samozřejmě, že se to týká i jiných poškození, včetně úrazových a pozánětlivých. I mozek má určitou schopnost regenerace. Nikoliv ve smyslu zhojení poškozené tkáně, ale nahrazení zničených spojů, či oblastí jinými. Proto má cenu cvičit dlouhodobě. Je jasné, že každý je jiný a průběh eventuálního zlepšování může být také zcela rozdílný.

luk

Jaký je důsledek nízkého, resp. vysokého krevního tlaku?

Nižší tlak jen většinou obtěžuje. Můžeme mít pocit na omdlení, pocit většího chladu, ale změny na velkých orgánech nezpůsobí.

Vysoký krevní tlak naopak škodí nejen hlavním tělním orgánům ( může způsobit krvácení), ale působí nepříznivě i na stěnu cévní. Může dojít i ke krvácení do oční sítnice. Protože jeho účinek může být doslova devastující, rozhodně byste měli být v péči lékaře.

luk

Může se mrtvice opakovat?

Ano, může. Pokud budeme ignorovat varovné příznaky, nebo zanedbávat prevenci, do které patří i pravidelné užívání léků na úpravu činnosti srdce, pak je to velmi pravděpodobné. Pochopitelně záleží na druhu CMP, její příčině a dalších případných onemocnění.

luk

Je po mrtvici možné řídit auto?

Ano, je to možné.

Jsou lidé, kteří i docela velkým postižením tuto činnost zvládají. Je to pro ně obrovská vzpruha. Je to velký pocit osvobození.

Aby mohl pacient opět řídit, je nutné splnit některé zákonné a technické podmínky. Je ale také třeba mít  určitou dávku zodpovědnosti. Zvážit, zda nemocný nemůže při řízení osobního auta, ohrozit lidi kolem.

V tom Vám poradí ve specializovaných autoškolách. Na jednu takovou mám kontakt na svých stránkách v odkazech.(www.pomrtvici.cz/odkazy/)

Odpovídá MUDr. Václav Lukáš, dotazy prosím posílejte na adresu: dr@pomrtvici.cz