logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Jak předcházet

Prevence je velmi důležitá, mnohdy však nepohodlná.  Jde o většinou obecně, někdy i konkrétněji vyslovované zásady (doporučení) předběžné ochrany zdraví před poškozením.

Již Hippokrates 400 l. př.n.l. použil slovo „DIETA“ a myslel tím:

  • DOSTATEČNÝ POHYB
  • KVALITNÍ STRAVOVÁNÍ
  • PSYCHICKOU POHODU

Rizikové faktory jsou přítomny již dlouho před vznikem cévní mozkové příhody. Je třeba dodržovat zásady zdravého životního stylu, pravidelně docházet na lékařské kontroly a v případě, že patříte ke skupinám osob ohrožených tvorbou krevních sraženin (trombů) užívat léky, které jsou určeny k ovlivnění rizikových faktorů, například srážlivost krve, tzv. antitrombotika. Lékařská věda jde neustále kupředu i v této oblasti je nyní k dispozici nová skupina léků pro ředění krve, které napomáhají prevenci CMP.

Odborníci řadí mezi nejvýznamnější rizikové faktory – vysoký krevní tlak, poruchu srdečního rytmu, cukrovku, poruchu metabolismu krevních tuků a kuřáctví. „Samozřejmým předpokladem úspěchu je pak znalost svých rizik. Proto apelujeme na využití možností pravidelných preventivních prohlídek, které jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění u dospělých každé dva roky. Poznáním a včasným ovlivněním rizik lze mozkové příhodě předejít.

K tomu je dobré vědět, že to “na mě jde” a znát, co to jsou tzv. varovné příznaky. Věnuji jim článek v aktualitách a taky na mnoha místech na svém webu.

luk

Krevní tlak (TK)

Když někdo mluví o prevenci, neopomene zmínit krevní tlak. Co to je a proč je tak důležitý?

Je to tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká. Je vytvářen působením srdce jako krevní pumpy a souvisí se stavbou a funkcemi krevního oběhu. V každé části je jiný. My měříme a převážně mluvíme o tlaku v tepnách. Jeho výše je nejvíce závislá na zdatnosti srdce. Rozhodujících je ale více faktorů, kterými vás nebudu zatěžovat.

Důležité je, že normální hodnoty jsou zhruba 120/70 torr (mm rtuťového sloupce) (sto dvacet na sedmdesát). Horní hodnota odpovídá  systolickému tlaku. Ten souvisí se silou, kterou je krev ze srdce vypuzena. Nižší číslo je tlak (diastolický), který naměříme ve fázi, kdy se srdce plní a připravuje tak na další stah (tep).

Pokud je mimo tyto hodnoty opakovaně, měli byste navštívit lékaře.

Proč?

Protože to může mít nedozírné následky na orgány těla. Obojí. Vysoký i nízký tlak.

O vysokém krevním tlaku (arteriální hypertenzi) mluvíme tehdy, pokud systolický arteriální tlak opakovaně dosahuje hodnot nad 140/90 mm Hg. Při dlouhodobém vysokém tlaku jsou poškozovány cévy, srdce a další orgány a tento stav je třeba léčit.

To ohrožení spočívá především v nebezpečí krvácení do tkáně z prasklé cévy. Ne všichni mají štěstí, aby byli v dosahu lékařské péče.

Ale i dlouhodobý vliv vysokého tlaku může vést k poruchám činnosti velkých orgánů.

Nízký krevní tlak (arteriální hypotenze) je tehdy, pokud jsou hodnoty systolického tlaku krve dlouhodobě pod 100/65 mm Hg. Nízký krevní tlak má za následek snížení prokrvení tkání a orgánů lidského těla. Průvodním jevem nízkého tlaku jsou závratě, pocení, pocit chladu.

Na velikost krevního tlaku působí mnoho vlivů: věk, aktuální mentální a fyzické rozpoložení, okolní teplota a jiné. Například u starších lidí je vysoký systolický a nízký diastolický tlak normální z důvodu opotřebení a menší pružnosti krevního řečiště. Obecně je nebezpečnější vysoký spodní tlak, protože se jedná o nejnižší tlak v krevním řečišti, tedy tlak, který jej namáhá neustále.

                   POZOR!!! ZRADA!!!

Zrádné je především to, že vysoký krevní tlak se nemusí projevovat vůbec žádnými příznaky a potížemi. Člověk se může cítit zcela zdráv, projeví se až důsledky které již bývají velmi závažné a nezvratné. Proto bývá vysoký tlak označován jako „tichý zabiják“.

 V dnešní době je vcelku jednoduché pořídit domů snadno ovladatelný tlakoměr

Proto si myslím, že by mělo být normální, mít tlakoměr doma a 1 týdně se změřit.

Je to rychlé, jednoduché, nebolestivé a můžete tak předejít mnohem závažnějším situacím.

A při nějakých nesrovnalostech navštívit lékaře (v ordinaci :-)).

Příště si povíme, co dělat, aby byl normální a co ho může zhoršit.

luk

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz,www.pomrtvici.cz, www.mrtvice.braingame.cz

 

Vysoký krevní tlak

Dříve jsme si  pověděli o tlaku krve, jehož odchylky od normálních hodnot by nás měly přivést ke kontrole k lékaři.

Nižší krevní tlak většinou není velká zdravotní komplikace. Závažný je vysoký tlak. Proto se soustředím na něj a povím vám především, co ho může způsobit.

Relativně přirozenou příčinou je zvýšené fyzické, ale i psychické vypětí. V této souvislosti jistě znáte různé průpovídky. Třeba “Až mu puklo srdce”, ale také “Krve by se v něm nedořezal”. Dokládají, že fyzické projevy jsou značně závislé na psychickém stavu. Říká se tomu psychosomatika. Vliv fyzické i psychické odolnosti se dá trénovat. U fyzického tréninku je to známé. Trénovaní lidé mívají v klidu tepovou frekvenci i okolo 50-60 tepů za minutu. Srdce je ale také schopno vypudit více krve.

Setkal jsem se s názorem, že malý pohyb by měl být tedy prospěšný :-)

Jenže ten způsobí malou zdatnost srdce, nepříznivě působí na tělesnou schránku a často se objevuje výrazná nadváha, která s sebou i jako komplikaci přináší vysoký tlak a cukrovku.

Je jasné, že pochutiny, obsahující kofein mohou tlak také zvýšit.

Z dalších látek je to například alkohol, který je kaloricky velmi vydatný a proto z mnohých v kombinaci s poleháváním na gauči, nebo sportování v křesle u televize vytvoří prostorově zřetelnější osoby.

Pozor na prohlášení: “Dej si panáka, ať se ti zvýší tlak!” Naopak. Alkohol rozšiřuje především cévy na periferii (červené tváře) a krevní tlak klesá.

luk

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz,www.pomrtvici.cz, www.mrtvice.braingame.cz

Překvapí nás nemoc opravdu náhle?

Často se říká: “Přišlo to najednou, nečekaně”.
Většinou to ale nebývá pravda. Hodně nemocí se hlásí třeba i týdny, někdy dokonce léta předem. Často jenom díky naší netečnosti, ignorování nenápadných příznaků se jí dočkáme. Hrdinské prohlášení: “Tělo má jít do hrobu zhuntovaný” nám možná získá plusové body známých.
Jakmile ale začne náš organizmus jevit nevratné známky nedokonalosti, pro lidi v okolí se stáváme nezajímavými, často nepotřebnými. Najdou si nové hrdiny.
Proto je dobré velmi citlivě svému tělu naslouchat. Jakákoliv odchylka může znamenat i rozvíjející se vážnější nemoc.
Upozorním vás na ty nejčastější.
Zvýšení teploty, které nechce ustoupit. Při obyčejné viróze by se neměla snižovat teplota do 38 st. C. Je totiž přirozenou obranou reakcí organizmu.
Ale pozor. Jakékoliv déletrvající, i lehké, zvýšení teploty, může signalizovat chronický zánět v těle. (Často zánět slepého střeva, nebo chronický zánět mandlí).
Vyšší krevní tlak. Nepravidelný tep a činnost srdce. Na to stačí, když si pořídíte domů jednoduchý tlakoměr a pravidelně se měříte.
Únava, neustupující ani po odpočinku.
Kašel, který trvá neúměrně dlouho.
Bolest čehokoliv.
Otok, zarudnutí, také čehokoliv.

Příznaků je mnoho.

Jakákoliv odlišnost od normálu by vás měla přimět k návštěvě lékaře.

Prevence a vyšetření

Povídali jsme si o příznacích nemocí. Mnohé z nich jste schopni zachytit sami. To spadá do prevence. Do ní ovšem patří i další možnosti, které se dají provádět ve spolupráci i s odborníky. Mám na mysli celou škálu monitorovacích vyšetření, od těch nejjednodušších až po ty složitější. Nicméně zátěž pro organismus je nesrovnatelně menší, skoro zanedbatelná, pokud je včas neprovedeme, nebo pravidelně provádět nezačneme, ve srovnání s poruchami zdraví, které včas neodhalíme. Velký význam těchto preventivních vyšetření je zejména u nemocí dědičných, jako je onemocnění oběhového aparátu a nádorová onemocnění. Tito „hlídači“ se nazývají „screeningová vyšetření“, jakási „vyhledávací, zachytávací vyšetření“.  Mezi ta nejjednodušší (proveditelná doma) patří měření krevního tlaku, srdečního tepu, samovyšetření prsu a eventuální přítomnost jakékoliv „bulky“ (uzliny), znaménka, pihy, krev v moči, ve stolici, či čehokoliv, co není normální, co vás znepokojuje.

Nestaňte se hypochondry, ale rozumně se KONTROLUJTE!!!  Mezi ta zdánlivě složitější patří ta, která jsou závislá buď na laboratoři, nebo odborném lékaři. VŽDY však zajděte VČAS ke svému praktickému lékaři, který vás jistě řádně vyslechne, vyšetří a následně zajistí příslušné kroky. Ženy by NEMĚLY zanedbávat pravidelné gynekologické prohlídky, muži po padesátce (nejpozději) by si měli nechat vyšetřit konečník (ne, zda mají hemoroidy-ty má skoro každý, … ale v jakém jsou stavu).

luk

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz,www.pomrtvici.cz, www.mrtvice.braingame.cz