logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Fibrilaci síní nepodceňujte

15/12/2016

Zachránit život může běžná preventivní prohlídka, při níž dojde ke včasnému odhalení arytmie. „Fibrilace síní postihuje asi 2 procenta dospělých a vzhledem ke stárnutí populace očekáváme, že její výskyt bude významně narůstat. Již u lidí nad čtyřicet let je riziko fibrilace síní až čtyřnásobné. Odhadujeme, že v ČR máme přibližně půl milionu nemocných, diagnostikováno je však pouze okolo dvou set tisíc,“ vysvětluje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph. D., předseda České společnosti pro aterosklerózu. Fibrilace síní se může u každého projevovat jinak. Někdo pociťuje zrychlení tepu, jiný oslabení výkonnosti. Často se stává, že se příznaky nedostaví vůbec, a poruchu lékaři odhalí, až když pacient prodělá cévní mozkovou příhodu. „Přitom by stačilo, aby lidé chodili na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři. Ty jsou jednou za dva roky plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Lékař při nich zkontroluje tep a natočí EKG, a případný problém tak odhalí i u zdánlivě zdravého člověka včas, dříve než dojde k fatálním následkům,“ upozorňuje předseda sdružení Mladí praktici MUDr. Norbert Král.

Preferována jsou nová antikoagulancia

„U většiny pacientů s arytmií je nutná doživotní léčba ředící krev, která brání tvorbě sraženin. Tato léčba snižuje riziko vzniku cévní mozkové příhody o dvě třetiny,“ říká doc. MUDr. Jan Václavík, Ph. D., FESC, z I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc. „Dnes máme moderní alternativy warfarinu, léky spadající do skupiny NOAC, tedy ‚nových‘ perorálních antikoagulačních léků. Jejich výhodami oproti warfarinu jsou vyšší účinnost a větší bezpečnost léčby. Podle nových evropských i českých kardiologických doporučení by měly léky ze skupiny NOAC být u většiny pacientů preferovány před warfarinem,“ dodává docent Václavík. Odborníci se zároveň shodují, že spolupráce mezi praktickými lékaři a specialisty je pro následnou péči o tyto pacienty zásadní. „Moderní antikoagulancia u nás předepisují jen specialisté. Chronicky nemocným a především starším pacientům by však ulehčilo život, kdyby jim recept na doporučení specialisty mohl vystavit praktický lékař, který pacienta následně přebírá do péče,“ říká doktor Král. Důležitost včasné prevence zdůrazňuje také sdružení Ictus, které pomáhá pacientům po mrtvici vrátit se do života. „Vybízíme lidi k tomu, aby se více zajímali o své zdraví a nezanedbávali prevenci – může jim to zachránit život,“ shrnuje předseda sdružení Jan Dohnálek.

 

Zdroj: euro.cz

Archiv novinek