logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Jak poznat včas žilní trombózu

05/02/2016

ovědomí o žilní trombóze má jen polovina lidí, krevní sraženina přitom zabije čtvrtinu obyvatel planety. Průzkum provedený v devíti zemích ukázal, že jen 45 procent lidí ví, jak trombóze předcházet.

Osvětě a prevenci se věnuje celosvětová kampaň zaměřená na tromboembolickou nemoc u žen, sdělila dnes ČTK komunikátorka kampaně Marie Hrudková.

“Cílená osvěta v oblasti žilní trombózy znamená pro pacienty snížení rizika možných komplikací léčby a pro lékaře cennou pomoc. Poučený pacient lépe spolupracuje, a tím se i lépe a rychleji léčí,“ uvedla.

Při žilní trombóze se krevní sraženina tvoří v hlubokých žilách nohou, krví se dostane do plic, vzniká tromboembolie. Trombóza komplikuje léčbu a ohrožuje pacienta. Například pacienti s rakovinou podstupující operaci mají dvojnásobné riziko pooperační trombózy oproti pacientům bez nádoru, kteří podstupují stejnou operaci. Samotné nádorové onemocnění zvyšuje riziko 4,1 krát, chemoterapie 6,5 krát. U hospitalizovaných je trombóza zodpovědná za více úmrtí a invaliditu než zápal plic a infekce.

Přednosta onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice profesor Luboš Petruželka doplnil, že některé typy rakoviny jsou zatíženy rizikem trombózy ještě víc, například nádory mozku, slinivky, žaludku a gynekologické novotvary. “Z klinického hlediska je problematika velice obtížná, protože u onkologických nemocí může být také vyšší riziko krvácení, které nedovolí v některých případech profylaxi užít,“ uvedl.

Na vznik trombózy má velký vliv vrozený sklon k tvorbě žilních sraženin. Riziko zvyšují operace kloubů, břicha či onkologické operace, vážné úrazy, dlouhodobá nepohyblivost a užívání některých léků. Pacienti obvykle dostávají preventivně protisrážlivé léky. Riziko je vyšší i při dlouhém letu, v těhotenství a šestinedělí a při dlouhodobé léčbě kortikoidy. Ke vzniku trombózy přispívají kouření, obezita a hormonální antikoncepce. Riziko roste s věkem.

Většina pacientů umírá náhle. Proto je podle Hrudkové důležité znát příznaky,které by mohly znamenat nebezpečí tromboembolie. Jsou to projevy dušnosti, pocit nedostatečného dechu, bolest na hrudi, slabost, únava, závratě, zrychlený tep či vykašlávání krve. Někdy ale nemusejí být příznaky typické, někdy jsou pozměněny užíváním léků. Trombózu spolehlivě potvrdí ultrazvukové vyšetření.

Zdroj: ČTK a doktorka.cz

Archiv novinek