logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Čas je mozek - jak poznat mrtvici

27/11/2015

O ohrožení mozkových cév se mluvívá hlavně v souvislosti s vedry. Stejně tak ale mohou být rizikové extrémně nízké teploty. 

Nedávná finská studie prokázala, že ve srovnání s létem se v zimě zvýší výskyt mozkových mrtvic u mužů o 13 % a u žen o 14 %. Některé další studie (například anglická) už takové závěry neměly, což zřejmě závisí především na velikosti rozdílů teplot. To potvrzuje mimo jiné studie izraelská. Podle jejích výsledků se výskyt mrtvic zvyšuje během extrémně horkých dnů oproti dnům s mírnou teplotou. To znamená, že rizikem pro vznik mozkových příhod je vše extrémní, tedy jak mráz, tak vedro.

Poznáte to?

Kromě extrémních teplot nás ohrožuje neinformovanost. Zatímco o infarktu už nějakou povědomost máme, s příznaky mozkové mrtvice je to mnohem horší. A zvláště mezi starší populací, které se toto nebezpečí týká především.„Váhavost pacientů nebo jejich okolí je u nás velmi častým jevem,“ potvrzuje primář mář Tomek, předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. „Pokud nemocného nesvůj příznaky zcela neparalyzují, svůj stav podcení a jde se z něj takzvaně vyspat,“ dodává primář. Ráno se pak bohužel probouzí  s rozsáhlým mozkovým poškozením, se kterým už lékaři mnoho nezmůžou.

Správný postup je jediný, a to takový, že při podezření na mozkovou mrtvici okamžitě voláte zdravotní záchrannou službu. Pro záchranu nemocného je nezbytné, aby se dostal do specializovaného zdravotnického zařízení co nejdříve, nejpozději do šesti hodin. Závažnost následků mozkové příhody je tím větší, čím později od objevení příznaků se člověku dostane odborné pomoci. Centra specializovaná na péči o pacienty s centrální mozkovou příhodou jsou rozmístěna po celé republice, prodleva dlouhou jízdou tedy nehrozí.

Pozor na fibrilaci síní

Fibrilace síní, jedna z nejčastějších poruch srdečního rytmu v dospělém věku, bývá pro vznik cévní mozkové příhody velmi rizikovým faktorem. „Při fibrilaci síní se kromě jiného zpomaluje tok krve v chvějících se síních, a ta se tak může srážet,“ vysvětluje docentka Lucie Riedelbauchová z Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Motol. Krevní sraženina se pak ze srdeční síně může uvolnit do krevního oběhu, a ten ji zanese do některé tepny zásobující mozek. To tepnu uzavře a mozek se ocitne bez krve. Diagnostikování a léčba fibrilace jsou tak

Program POMOC

Edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocněním Cév), který běží již několik let, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti z a napomoci odhalení rizikových sk skupin lidí ohrožených mozkovou mrtvicí. Více se o pravidelných osvětových akcích dozvíte na mozekasrdce.cz.

 

CO MÁTE DĚLAT?

ŽE JDE O CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODU, VÁM NAPOVÍ NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNAKY. JAK SI V KRITICKÉ CHVÍLI PORADIT?

 

1. Pokles koutku: Poproste nemocného, ať se usměje nebo vycení zuby.

Pokud se jedna strana úst hýbe méně, volejte 155.

2. Ochrnutí končetin: Nechte pacienta předpažit, a to na dobu deseti sekund. Pokud mu klesá jedna ruka nebo je zcela nehybná, volejte 155.

3. Porucha řeči: Zeptejte se na něco a zhodnoťte, zda je řeč srozumitelná, plynulá a zda vám pacient rozumí. Pokud ne, volejte 155.

Více informací najdete na stránkách projektu Čas je mozek: mozkovaprihoda.cz pro prevenci mozkové mrtvice zásadní. Obvykle dostávají pacienti léky na „ředění krve“, tedy takové, které snižují její srážlivost (říká se jim antikoagulancia). Užívání těchto léků provází bohužel řada nežádoucích účinků. Naštěstí jsou k dispozici i nejnovější antikoagulancia, u nichž jsou mnohem menší rizika užívání.

 

Co se děje ve špitále

I když má české zdravotnictví k dispozici velmi účinné metody léčby cévní mozkové příhody, nemohou být leckdy využity z prostého důvodu: pacient přijede do nemocnice pozdě. Doba, během které se dá mozková příhoda efektivně léčit, se nazývá „časové okno“ - a to je třeba stihnout. Standardní léčba nitrožilně podávanou trombolýzou (do žíly se kape látka, která rozpouští krevní sraženinu) musí nastat do 4,5 hodiny. Nejnovější metoda - mechanická trombektomie - poskytuje pár desítek minut navíc. Pacienta lze takto léčit do šesti hodin od příhody.

Mechanická trombektomie je nejnovější léčba, která dává největší naději na uzdravení. „Při trombektomii odstraňujeme krevní sraženinu z tepny pomocí malého aparátu zavedeného katetrem dovnitř cévního řečiště. Tím obnovíme zásobení mozku krví,“ vysvětluje profesor Miloslav Roček, předseda České společnosti intervenční radiologie. Jedná se o minimálním způsobem invazivní techniku, která probíhá pouze při lokální anestezii. Pacient neustále komunikuje s lékařem a může již během zákroku pociťovat odeznívání příznaků mrtvice. * 

Co čeká lidi po mrtvici 20 % umírá v prvních třech měsících 30 % umírá do roka 50 až 60 % přežívá pět let 15 % trpí poruchou řeči 22 % má poruchu chůze 45 % má hemiparézu (ochrnutí poloviny těla) 40 % je závislých na pomoci druhé osoby

 

JAK TO VIDÍ ODBORNÍK

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., Centrum preventivní kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Co spolehlivě vede k mozkové mrtvici? Na vzniku cévní mozkové příhody se podílejí především vysoký krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšená hladina cholesterolu MINISLOVNÍČEK v krvi. Významné riziko představuje Mozkové mrtvici se správně říká cévní také fibrilace síní, která způsobí mozková příhoda (CMP). Vzniká tehdy, mozkovou příhodu až v pětině případů. když dojde k poruše krevního zásobení Tato rizika můžeme a musíme účinně mozku. Mozek je poškozen nedostatečným ovlivnit! prokrvením buď kvůli tomu, že céva praskla a krvácí do mozku (takzvaná Je mozková mrtvice častější krvácivá CMP), nebo proto, že cévu u mužů, nebo u žen? ucpala krevní sraženina (ischemická V České republice zaznamenáváme více CMP nebo také mozkový infarkt). žen než mužů s cévní mozkovou příhodou. Je to zřejmě tím, že se ženy dožívají vyššího věku než muži, takže se častěji dožijí i této příhody.

 

Zdroj: Blesk zdraví

Archiv novinek