logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Fibrilace síní - nejčastější porucha srdečního rytmu. Jak ji poznat?

11/06/2015

Herec Pavel Soukup zkolaboval a podle lékařů za to může fibrilace síní. Jde o jednu z nejčastějších arytmií, tedy poruch srdečního rytmu u dospělých. Na životě je přímo neohrožuje, ale pacientům zhoršuje významně kvalitu života.

„Špatná souhra síní a komor a s tím související zhoršení toku krve mohou někdy vést až k selhání srdce. Druhou velmi vážnou komplikací fibrilace síní je mozková mrtvice. Při fibrilaci totiž dochází ke zpomalení toku krve ve chvějících se síních, ta se může začít srážet a poté ucpat tepnu v mozku,“ vysvětluje kardioložka Lucie Riedlbauchová.

Co je fibrilace síní

Jde o poruchy srdečního rytmu, které patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Vznikají jako důsledek abnormálního vytváření nebo vedení elektrických vzruchů v srdci. Některé arytmie si postižený vůbec neuvědomuje, a přesto mohou mít závažné důsledky. Mezi ně patří právě fibrilace síní. Vyskytuje se častěji ve vyšším věku, u nemocných s větší konzumací alkoholu, s chlopenními srdečními vadami, při vyšším krevním tlaku, zvýšené funkci štítné žlázy atd. Závažným důsledkem fibrilace síní je, že bez správné léčby často vedle srdečního selhání způsobí i mrtvici.

Prevence

  • Dodržování zdravého životního stylu
  • Léčba vysoké hladiny cholesterolu, cukrovky a vysokého tlaku
  • Zabránit přibírání na váze
  • Pravidelné měření krevního tlaku a nepodceňování nepravidelného srdečního tepu

Fibrilace síní může způsobit i mrtvice. Ta je na třetím místě mezi příčinami úmrtí. Denně na ni v průměru zemře 30 lidí. Hospitalizovaných je u nás 60 tisíc za rok a délka pracovní neschopnosti činí více jak 150 dní. Nemocný je často odkázaný na pomoc ostatních, některý si nese celoživotní následky. „Na vzniku mrtvice se podílí zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Zvýšené riziko představuje i fibrilace síní,“ varuje profesor kardiologie Richard Češka.

Čas je mozek

Podle profesora Češky lidé příznaky mrtvice často podceňují a nezavolají si pomoc včas. „Účinná léčba se může provést do 4,5 hodiny, další léčebné metody maximálně do 8 hodin. Tady platí: ČAS JE MOZEK. S každou minutou totiž zanikají 2 miliony mozkových buněk a je zničeno 14 milionů nervových spojení,“ vypočítává profesor Češka a dodává: Proto je nutné se dostat co nejdřív do specializované péče iktového centra.“

Varovné příznaky

Pojem, který bychom si měli pamatovat, je FAST (rychle).

F jako Face (tvář) – pokleslý koutek, vytékající sliny

A jako Arm (paže) – neschopnost udržet předmět, asymetrie pohybu paží

S jako Speech (řeč) – neschopnost mluvit, obtížně srozumitelná řeč

T jako Time (čas) – co nejrychleji zavolat záchranku

Chcete vědět víc o fibrilaci síní a cévní mozkové příhodě? Máte nyní možnost navštívit Dny prevence POMOC (Postavme se Mrtvici a Onemocnění Cév). Lékaři vám změří tlak i srdeční tep.

12.6. v Brně na rohu ulic Česká a Solniční od 10 do 18 hodin.

19.6. v Praze v budově hlavního nádraží od 8 do 20 hodin.

Autor: Iva Dvořáková
Zdroj: Blesk.cz

Archiv novinek