logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Přehled hlavních příznaků cévní mozkové příhody

16/05/2015

Cévní mozková příhoda (CMP) patří v Česku mezi nejčastější příčinu úmrtí. Jenom VZP loni evidovala přes 75 tisíc pacientů, kteří se léčili po mozkové mrtvici a jejichž léčba stála téměř 2 miliardy korun. Přitom existuje poměrně účinná prevence tohoto onemocnění.

Cévní mozková příhoda je postižením mozku, jehož příčinou je porucha prokrvování. K této poruše může dojít jednak uzavřením mozkové tepny, kdy je příčinou trombóza nebo embolie, nebo naopak krvácením z mozkové cévy, kdy dochází k prasknutí cévy způsobené ve většině případů vysokým krevním tlakem. Při rozsáhlém krvácení může velmi rychle dojít k mozkovému otoku, ztížení dýchání a srdeční činnosti. Na základě těchto dvou odlišných příčin rozlišujeme tak zvanou ischemickou a hemoragickou cévní mozkovou příhodou. Toto rozlišení je důležité, protože každý z těchto druhů CMP vyžaduje jiný léčebný přístup.

Příznaky:

Jak ovšem poznat o kterou z CMP se jedná? CMP totiž může mít spoustu projevů.

Příznaky ischemické CMP (představuje cca 80 % CMP).

Pokud pacienta postihne „ucpání“ mozkové tepny, nejčastěji se to projeví:

  • neobratností
  • poruchou hybnosti končetin
  • zhoršenou artikulací nebo řeči vůbec

Příznaky hemoragické CMP (představuje 20% CMP)

Jak je uvedeno výše, hemoragická CMP je způsobena naopak krvácením do mozku. V tom případě jsou příznaky:

  • náhlý pocit tlaku uvnitř hlavy a bolest
  • zvracení
  • poruchy vědomí
  • v některých případech může dojít i k epileptickému záchvatu

Pokud si tedy někdo ve vašem okolí stěžuje na podobné projevy a vy pojmete podezření na CMP, máme pro vás tak zvaný Fast test. Ten je spolehlivým indikátorem CMP.

  1. OBLIČEJ NENÍ SOUMĚRNÝ. Požádejte nemocného, aby se na vás usmál a ukázal vám zuby. Pokud u nemocného došlo k CMP, není toho většinou schopen a dochází k poklesu ústního koutku.
  2. PAŽE NELZE UDRŽET ZDVIŽENÉ Následně požádejte nemocného, aby předpažil a otočil ruce dlaněmi dolů. CMP poznáte, pokud nemocnému padá ruka neovladatelně dolů.
  3. NESROZUMITELNÁ ŘEČ. Nakonec nemocného poproste, aby vám řekl jakoukoli celou větu. Postižený CMP není schopen artikulovat a bude slova komolit.

V takovém případě VŽDY OKAMŽITĚ VOLEJTE ZÁCHRANNOU SLUŽBU!!

První pomoc:

Co dělat než sanitka přijede? Snažte se nemocného uklidnit, opakujte mu, že pomoc je na cestě, posaďte ho, nebo ho položte na záda pokud možno na čerstvý vzduch a UDRŽUJTE HO PŘI VĚDOMÍ. Pokud by jej přece jenom nemocný ztratil, zakloňte mu hlavu. Nikdy mu nepodkládejte hlavu např. dekou nebo polštářem!Pokud by do příjezdu záchranné služby přestal nemocný dýchat, okamžitě začnete resuscitovat podle pokynů dispečera záchranné služby.

Prevence:

Jak již bylo uvedeno hlavní příčinou CMP je onemocnění cév. Již otřepanou frází v oblasti prevence téměř jakéhokoli onemocnění je přestat kouřit. Kouření totiž zvyšuje riziko kornatění neboli ucpání tepen, které pak vede k trombóze nebo embolii. Cévy se ucpávají jednak usazeninami tuku, ale i ostatních látek. Dále by mělo dojít k úpravě jídelníčku. Dalším zásadním rizikovým faktorem je totiž obezita. Jejími vedlejšími projevy jsou kromě cukrovky také  nemoci srdce a cév vysoký tlak. Ten patří mezi hlavní původce onemocnění cév, která mohou vést až k CMP. Omezte tedy živočišné tuky, sůl a cholesterol a zařaďte naopak více ovoce, zeleniny, celozrnných potravin nebo luštěnin. Se stoupajícím věkem je také dobré nezapomínat na pravidelné preventivní prohlídky u lékaře.

Zdroj: VZP

Archiv novinek