logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Mrtvice postihne ročně na 35 tisíc Čechů

15/05/2015

Cévní mozková příhoda. Přichází jako blesk z čistého nebe, z plného zdraví. Postihne ročně pětatřicet tisíc Čechů. Následky tohoto onemocnění mohou být i fatální, pokud není včas léčeno. Dnešní Světový den boje proti mozkové příhodě (15.5.2015) má na tyto skutečnosti upozornit, stejně jako seznámit veřejnost s varovnými příznaky mrtvice a možnostmi prevence.

„Cévní mozková příhoda je velice vážný a akutní problém. Většinou není provázena bolestí, což může vést k podcenění příznaků a pacient se do nemocnice dostane pozdě,“ potvrzuje primář Daniel Václavík z neurologického oddělení Vítkovické nemocnice. Lidově zvaná „mrtvička“ se projevuje různě – náhle vzniklou slabostí, necitlivostí a poruchou hybnosti tváře a končetin na stejné straně těla. Dotyčný je špatně ovládá, z ruky mu padají předměty. Může mít také brnění nebo sníženou citlivost na postižených končetinách. Má pokleslý koutek, z úst vytékají sliny. K tomu se často přidává porucha vyjadřování, kdy se pletou slova či písmena. Pacient působí zmateným dojmem, nebo nerozumí řeči. Dalším příznakem může být náhle vzniklá porucha zraku, porucha rovnováhy doprovázena zvracením a pády. Podceňovat nelze ani náhlou intenzivní bolest hlavy.
Jak primář Václavík zdůraznil, pozornost je nutné věnovat i zdánlivým maličkostem. Někdy se totiž stává, že už několik dní či týdnů před samotným projevem mozkové příhody přicházejí takzvané ataky. Tedy určité záchvaty, které jsou sice bez následků, ale varují právě před brzkým příchodem mozkové mrtvice.

„Přechodné postižení má stejné příznaky jako u mozkové příhody, ale trvá řádově v minutách, maximálně 24 hodin, a na mozku nezanechá žádné změny. Je to ale vždycky třeba brát jako důrazné varování, protože ve vysokém procentu předchází závažné mozkové příhodě,“ říká lékař Petr Kuba ze stejného oddělení a jmenuje ty nejčastější – koutek, ruka, noha, řeč.

„Ruka je slabá, neobratná tak, že z ní padají předměty. V řeči se projevuje blábolení – víte, co chcete říci, ale nejde to. Třeba místo mrkev říkáte krmev nebo mluvíte jako opilý. Pokud je to přechodná mozková příhoda, tak tyto příznaky přejdou,“ popisuje.

Jestliže v této fázi pacient přijde s potížemi k lékaři, projde kompletním vyšetřením a je mu nasazena léčba. Mozkové příhodě tak lze předejít. Ke změně může proto přispět i lepší informovanost. Také z tohoto důvodu se každoročně konají osvětové i preventivní akce v rámci Světového dne boje proti mozkové příhodě.

Lze mrtvici předcházet? 

Některé faktory můžeme ovlivnit sami. Jde zejména o sledování hladiny cholesterolu v krvi, krevního tlaku a léčbu cukrovky či nepravidelného srdečního rytmu (fibrilaci). Riziko zvyšuje kouření, nadměrná hmotnost, konzumace alkoholu, nedostatek pohybu, stres a nevhodná strava. Co ovlivnit nemůžeme, je věk, pohlaví (muži) či genetické dispozice.

Pár rad na záchranu života 

Pomocí jednoduchých otázek a pokynů, které položíte člověku s podezřením na cévní mozkovou příhodu, mu můžete zachránit život: • usměj se na mě – postižený mrtvicí neovládá mimiku tváře • zvedni ruku – porucha hybnosti končetin • řekni větu nebo své celé jméno – poruchy artikulace, zkomolená slova, nesrozumitelná řeč Jestliže na něco z toho nereaguje, je třeba neprodleně volat záchranku. Než přijede sanitka, nepodávejte léky ani tekutiny. Postiženého při vědomí uložte a podložte mu mírně hlavu. Pokud je v bezvědomí, kontrolujte dech. V případně nutnosti zahajte srdeční masáž.

Autor: Pavel Sonnek

Zdroj: Moravskoslezský deník

Archiv novinek