logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Pacientům s cukrovkou hrozí dvakrát vyšší riziko mozkové příhody

13/04/2015

Podle statistiky je v Česku více než 860 000 léčených diabetiků a výskyt této choroby u nás i celosvětově trvale stoupá. Světová zdravotnická organizace ji označuje za neinfekční epidemii 21. století.

Kardiovaskulární choroby jsou nemoci podmíněné aterosklerózou tepen, tzn. jejich zužováním a ucpáváním aterosklerotickými pláty. Patří mezi ně ischemická choroba srdeční (ICHS) projevující se např. infarktem myokardu či anginou pectoris, ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) projevující se bolestí v lýtkách při chůzi a v pokročilém stadiu i vývojem defektů na nohách, které nezřídka vedou k amputacím. Dalším vážným projevem aterosklerózy jsou cévní mozkové příhody neboli mrtvice, vznikající poruchou krevního zásobení mozku.

OČIMA LÉKAŘE 

Vysoká hladina cukru v krvi charakteristická pro cukrovku aterosklerózu prokazatelně urychluje. Ateroskleróza u diabetiků má i určitá specifika. Vzniká v mladším věku a rychleji se rozvíjí, postihuje ženy i muže stejně a také postižení krevního řečiště bývá rozsáhlejší.

Pacient s diabetem 2. typu je ohrožen přibližně třikrát vyšším rizikem výskytu ICHS, 20× vyšším rizikem výskytu ICHDK a dvakrát vyšším rizikem výskytu mozkové příhody oproti stejně starému pacientovi bez diabetu. Kardiovaskulární choroby jsou pak příčinou úmrtí až u 75 % diabetiků.
Jako u většiny chorob i u těch kardiovaskulárních má pro prognózu pacienta obrovský význam prevence. Jsou rizikové faktory, které ovlivnit neumíme (věk, pohlaví, rasa, rodinná anamnéza) a jsou faktory ovlivnitelné. Patří sem právě dobrá kompenzace cukrovky, důsledná léčba vysokého krevního tlaku, normalizace hladin krevních tuků, nekouření, udržování optimální tělesné hmotnosti a především pravidelná fyzická aktivita.

Co tedy můžeme doporučit pacientovi s diabetem, aby snížil své kardiovaskulární riziko na minimum? Především přestat kouřit, upravit stravování, dosáhnout, a hlavně udržet si optimální váhu, pravidelně se hýbat, brát doporučené léky a chodit na pravidelné lékařské kontroly. A také se vyhýbat stresu. Tato jednoduchá doporučení platí ostatně pro nás všechny.

MILAN, ČECH lékař – autor je primářem interního oddělení pražské Nemocnice Na Homolce

Zdroj: Lidové noviny ze dne 8. 4. 2015

Archiv novinek