logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Unikátní přístroj na léčbu srdeční arytmie mají v Nemocnici Na Homolce

12/02/2015

Po Madridu a Soulu je Praha třetím městem na světě, kde se používá ojedinělá technologie pro léčbu srdečních arytmií. Na kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce začala pracovat dálkově navigovaná katetrizační jednotka, která pracuje na principu elektromagnetického řízení pohybu a současně zobrazování katétru v trojrozměrném obraze.

„Celý proces se neprovádí manuálně jako doposud. To znamená, že lékař nestojí u pacienta, ale ovládá katétry počítačem díky elektromagnetickému poli,“ vysvětlil výhody primář kardiologie v Nemocnici Na Homolce profesor Petr Neužil.

Katétr, který získává údaje vypovídající o místě vzniku srdeční arytmie, jí nově může rovnou zneškodnit.

„Nejčastěji používáme radiofrekvenční proud, to znamená, že vytváříme tepelnou energii, která zneškodní tkáň a znemožní buňce vytvářet elektrický potenciál.“

Nový postup je přínosný i proto, že katétr na místě lépe drží. Během arytmie se totiž srdce velmi rychle pohybuje. Místo normální frekvence mezi 60 a 80 dosahuje až 200.

„Tím, že jsme schopni ovládat jeho pohyb dálkovým systémem, elektromagnetickým polem, tak se daleko lépe dostaneme do všech anatomických útvarů, kam potřebujeme. Krom toho je garantovaná stabilita přítlaku katétru. To znamená, že elektromagnetické pole udrží katétr v místě probíhající srdeční arytmie.“

Přístroj může pomoct všem pacientům s touto nemocí.

„Nejčastější srdeční arytmie v populaci, je to takové epidemie současné dekády, možná dvacetiletí, je fibrilace síní. Je to dáno tím, že jednak stárneme a ona se ráda vyskytuje v pozdějším věku, ale samozřejmě také závisí na stresovém momentu.“

Často se proto vyskytuje i u lidí v produktivním věku. Najít se dá u 5 až 7 procent populace.

Zdroj: Český rozhlas

Archiv novinek