logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Fibrilace síní a nová antikoagulační léčba

24/11/2014

Pacienti se ptají odborníků 

Riziko cevní mozkové příhody při fibrilaci síní bylo odborníky již mnohokrát zmíněno. K tématu léčby fibrilace siní přinášíme často kladené otázky týkající se nové antikoagulační léčby (NOAC).

Trpím fibrilací síní a měl jsem lehkou CMP. Lékaři považují léčbu warfarinem pro mě za rizikovou vzhledem k mému věku a dalším zdravotním problémům, proto užívám Trombex (Clopidogrel, …. nebo Anopyrin). Je to dostatečná ochrana proti opakování CMP?

Léky ze skupiny protidestičkových přípravků, kam patří clopidogrel a acetylsalicylová kyselina, mají u pacientů s FS významně nižší účinnost v prevenci CMP než léky protisrážlivé. Pokud máte kontraindikace k užívání warfarinu ze zdravotních důvodů, poraďte se s neurologem nebo kardiologem, zda by nebyla pro Vás vhodná léčba novými antikoagulačními léky (NOAC).

Užíval jsem warfarin, protože trpím fibrilací síní. Při této léčbě jsem dostal CMP. Jaké jsou teď pro mě další možnosti léčby?

Prodělaná CMP při léčbě warfarinem je zpravidla důsledkem jeho nedostatečného účinku (v případě krvácivé CMP může jít naopak o nadměrné protisrážlivé působení - důležitým údajem je také hodnota INR v době příhody). V těchto případech je vždy vhodné zvážit nahrazení warfarinu některým ze skupiny nových protisrážlivých léků (NOAC).

Prodělal jsem CMP/TIA a byla mi zjištěna fibrilace síní. Mám strach z léčby warfarinem a nelíbí se mi omezení, která jsou s tímto lékem spojená. Mám nárok na léčbu novými protisrážlivými léky?

Po prodělané CMP ve spojení s fibrilací síní je u Vás pravděpodobně indikována protisrážlivá (antikoagulační) léčba. Vzhledem k vyšší ceně NOAC oproti warfarinu není bohužel zatím možné předepisovat nové léky všem pacientům na úhradu zdravotními pojišťovnami. Poraďte se s Vaším ošetřujícím kardiologem (neurologem, internistou), zda splňujete další podmínky pro předpis NOAC. V opačném případě byste měl možnost léčby NOAC pouze s vlastní úhradou léků.

Vím, že existují moderní alternativy warfarinu, ale lékař mi je odmítá předepsat, protože nesplňuji podmínky stanovené zdravotní pojišťovnou. Je možné nový lék získat i v takovém případě?

Ano, je. V případě, že pacient nesplňuje podmínky stanovené zdravotní pojišťovnou pro úhradu léčiva z prostředků veřejného zdravotního pojištění, může lékař takový přípravek pacientovi přesto předepsat. Nemocný si však musí léčivo uhradit v plné výši. Nové antikoagulační přípravky patří k léčivům relativně nákladnějším, ale v případě úhrady nemocným je lze předepsat jako alternativu warfarinu vždy.

Nové antikoagulační přípravky jsou významně bezpečnější než warfarin. Znamená to, že při jejich užívání není zvýšené riziko krvácivých komplikací?

Bohužel ne. Přestože nové antikoagulační léky mají skutečně lepší bezpečnostní profil ve srovnání s warfarinem při zachované účinnosti, stále musí pacient počítat s možností zvýšeného krvácení při poraněních nebo drobných operacích a vzácně se mohou vyskytnout i krvácení např. do zažívacího traktu nebo do močových cest. Je třeba si uvědomit, že nové antikoagulační přípravky prodlužují srážlivost a proto i při jejich užívání musíme s možností krvácivých komplikací počítat.

Je pravda, že při užívání léku ze skupiny nových antikoagulačních přípravků nemusím chodit na kontroly k lékaři?

Nové antikoagulační léky nevyžadují pravidelné kontroly účinnosti a úpravy dávky jako warfarin a tento typ kontrol tedy skutečně odpadá. Pacient užívající takový lék však nadále musí být pod lékařským dozorem – léčiva s antikoagulačním (protisrážlivým) účinkem se podávají při určitých onemocněních, které vyžadují pravidelné kontroly. Navíc je třeba monitorovat případné nežádoucí účinky. Četnost kontrol u stabilizovaných pacientů však bude nižší ve srovnání s nezbytnými kontrolami účinnosti warfarinu a užívání nových antikoagulačních přípravků je skutečně pohodlnější.

 

Odpovědi připravili:

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

prim. MUDr. Ondřej Škoda, primář neurologického oddělení, předseda VR nemocnice Jihlava a místopředseda pro lékovou politiku a jednání se státními orgány a plátci zdravotní péče České neurologické společnosti

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN, předseda České společnosti pro aterosklerózu

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti a přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Gabriela Mazurová, praktická lékařka

Archiv novinek