logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Českobudějovická nemocnice investovala miliony do péče o pacienty s mozkovou příhodou

11/11/2014

Celkem 56 miliónů korun letos investovala Nemocnice České Budějovice, a. s., do vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra, které poskytuje jako jediné v Jihočeském kraji komplexní péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Zmíněné prostředky byly vynaloženy na nákup nového přístrojového vybavení pro obory neurologie, intenzivní a resuscitační péče, neurochirurgie, radiodiagnostika a rehabilitace.

Celkem 85 procent z celkově investované částky získá nemocnice zpět z fondů Evropské unie díky dotaci v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu (IOP).

„Nemocnice v rámci tohoto projektu zakoupila 52 souborů či kusů přístrojové techniky. Některé přístroje nahradily ty, které již byly při každodenním používání do značné míry opotřebované či technicky zastaralé, neboť v posledních osmi letech došlo k významnému posunu medicínských technologií kupředu. Více než polovinou pořízených přístrojů dosud centrum nedisponovalo. Tím došlo k výrazné modernizaci, zrychlení a rozšíření spektra diagnostiky a možností poskytované akutní péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou,“ uvedl ředitel Úseku zdravotní péče a místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Jaroslav Novák, MBA.

Pořízení nových přístrojů posunulo Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., na mnohem vyšší úroveň péče o pacienty, postižených mozkovou příhodou. „Přístrojové vybavení je podmínkou pro zajištění kvalitní péče. Avšak velkým úkolem pro členy cerebrovaskulárního týmu je pokračovat v proškolení personálu centra, optimalizovat logistiku a management ošetření pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou s cílem co nejrychlejšího stanovení diagnózy a adekvátního rychlého ošetření. Po akutním ošetření je pak samozřejmě nutné zajistit i kvalitní neurorehabilitaci,“ konstatoval MUDr. Novák.

Více čtetě na: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Nemocnice-investovala-do-pece-o-pacienty-s-mozkovou-prihodou-miliony-korun-345411

Zdroj: Parlamentní listy

Archiv novinek