logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Sledujte rytmus srdce - chráníte mozek

26/10/2014

Hlídejte si puls, kontrolujte pravidelnost srdečního rytmu – můžete tak předejít mozkové mrtvici – vyzývají lékaři. Spojitost cévní mozkové příhody s nepravidelnou srdeční činností (fibrilací síní) se podle odborníků stále podceňuje. A to přesto, že fibrilace síní zvyšuje riziko mrtvice až pětkrát.

Právě na fibrilaci síní, jako na druhou nejčastější příčinu mrtvice, upozorňují čeští lékaři i pacientská organizace ICTUS v rámci Světového dne mrtvice, který letos připadá na 29. října.

„Mozková mrtvice postihuje nevybíravým způsobem stále více z nás. Apelujeme na veřejnost, aby věnovala svému zdraví chvíli času. Riziko je veliké, přestože se lidem jeví jako nemožné a vzdálené – stejně jako kdysi mně. Ale najednou jsem se probral v nemocnici po měsíčním kómatu. Nemohl jsem mluvit, na pravou stranu těla jsem ochrnul. Domů jsem se dostal až po několika měsících. Nemluvil jsem, nečetl, neušel jsem více jak 50 metrů. Lidi myslí, že je to jejich dno. Ale já se ode dna odrazil a žiji naplno,“ vzpomíná Jan Dohnálek, ředitel sdružení pacientů ICTUS.

Cévní mozková příhoda (CMP nebo také iktus) je třetí nejčastější příčinou smrti, každých šest vteřin na ni ve světě umírá jeden člověk.  Jeden ze čtyř mužů a jedna z pěti žen žijících do 85 let prodělá CMP. U nás postihne cévní mozková příhoda ročně více než 35 tisíc lidí, a je tak třetí nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity u dospělých. V loňském roce na ni zemřelo 10 669 osob. „Odhadujeme, že celkem se v České republice za péči o nemocné s CMP utratí 40 miliard korun za rok,“ uvedl prim. MUDr. Jiří Neumann, přednosta neurologického oddělení a iktového centra nemocnice v Chomutově a člen výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti.

V rámci Světového dne mrtvice se lékaři soustředí na zviditelnění jedné z hlavních příčin CMP – fibrilaci síní (nepravidelnou činnost srdce). „Až 20 % případů cévní mozkové příhody je způsobeno fibrilací síní. Dochází při ní v srdci u části nemocných ke vzniku krevních sraženin. Tyto sraženiny se mohou uvolnit do krevního řečiště včetně mozku a vytvořit překážku v zásobení okysličenou krví. V případě mozku je následkem právě mozková mrtvice. CMP v důsledku fibrilace síní postihuje často velmi závažně již relativně mladé lidi,“ řekl MUDr. Tomáš Janota, CSc., primář koronární jednotky III. interní kliniky VFN.

Zdroj: Zdraví a my

AUDIO: Mozková mrtvice si nevybírá, to potvrzuje Tomáš Janota, primář koronární jednotky III. interní kliniky VFN.

http://zdraviamy.cz/m/articles/view/Sledujte-rytmus-srdce-chranite-mozek

Archiv novinek