logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Mrtvice ročně postihne 35 tisíc Čechů, zkontrolujte si pulz

24/10/2014

Praha – V Česku postihne mozková mrtvice ročně přes 35 tisíc lidí, až třetina zemře a třetina má trvalé následky. Předejít cévní příhodě mohou lidé tím, že si hlídají pulz a kontrolují pravidelnost srdečního rytmu. Upozorní na to Světový den mrtvice. Ten letos připadá na 29. října.

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou smrti, každých šest vteřin na ni ve světě umírá jeden člověk. Jeden za čtyř mužů a jedna z pěti žen žijících do 85 let prodělá mozkovou mrtvici. Loni na ni v Česku zemřelo 10.669 lidí.

“Lidé, kteří zjistí nepravidelnost pulzu, nepřiměřeně rychlý nebo pomalý tep, by se měli nechat vyšetřit lékařem, včetně EKG,” řekl dnes novinářům předseda České společnosti pro aterosklerózu Michal Vrablík.

Při fibrilaci síní se u části nemocných vytvoří v srdci krevní sraženiny. Pokud se dostanou krevním řečištěm do mozku, vytvoří překážku v zásobení okysličenou krví.

Jednoznačně u této nemoci můžeme říct, že její riziko vzniku se zvyšuje s věkem. Samozřejmě není vyloučeno, že cévní mozkovou příhodou nemůže onemocnět dítě. V dětském věku často dochází k trvalému ochrnutí (plegiím). Musíme brát v úvahu rodinné dispozice a pohlaví, jelikož u mužů je vyšší riziko bez ohledu věku a to v poměru – muži : ženy = 1,5 : 1.

Dalším a zároveň hlavním rizikovým faktorem je vysoký krevní tlak (hypertenze). Pokud má člověk sklony k ateroskleróze (zužování cév nahromaděním tuku) dojde potom v mozku k ucpání sklerotické cévy (zúžená céva) úplným uzavřením nebo se uvolní tuk z jiné cévy (nejčastěji ze srdeční) a ten dopluje do mozku a cévu ucpe vysvětluje Vitalion.cz.

Nesmíme také zapomínat na onemocnění, která patří do rizikových skupin této nemoci. Patří sem cukrovka a samozřejmě i kouření.

Zdroj: Euro zprávy

Více na: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/105062-mrtvice-rocne-postihne-35-tisic-cechu-zkontrolujte-si-pulz/

Archiv novinek