logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Ze světa: Podle britských vědců je riziko mozkové mrtvice méně dědičné než riziko infarktu

05/10/2014

Obě tyto vážné události mají tendenci vyskytovat se více v některých rodinách, ale podle vědců s větší pravděpodobností zdědíme riziko infarktu než pro mozkové mrtvice. Až dosud jsme byli zvyklí házet infarkt i mrtvici do jednoho pytle „kardiovaskulárních onemocnění“, od nynějška však bude lepší dívat se na každé z těchto onemocnění odděleně.

Infarkt máme v genech, mrtvici méně

Pravděpodobnost, že děti rodičů, kteří měli infarkt, budou v budoucnu trpět stejným problémem, je značná. Na druhou stranu pravděpodobnost mozkové mrtvice u dětí, jejichž rodiče mozkovou mrtvici měli, už zdaleka tak vysoká není. Tak to alespoň tvrdí doktor Rothwell z Oxfordské univerzity, který se svým týmem studoval rodinnou historii těchto dvou vážných a stejně tak častých onemocnění.

Mrtvice jde ruku v ruce s vysokým tlakem, u infarktu zatím nevíme

Odborníci tvrdí, že pokud od svých rodičů zdědíme sklony k vysokému krevnímu tlaku, zdědíme také o trochu vyšší riziko mozkové mrtvice. U infarktu myokardu se však věci mají podle všeho jinak a míra dědičnosti je tam ještě o hodně vyšší. Na čem je však tato dědičnost založena, odborníci zatím nevědí.

Britští vědci provedli svou studii na vzorku více než 90 tisíc lidí a z této rozsáhlé studie vyplynuly například tyto závěry:

  • Mezi pacienty s akutní srdeční příhodou: 30% mělo jednoho rodiče, který utrpěl srdeční příhodu; 21% mělo alespoň jednoho sourozence, který utrpěl srdeční příhodu; 7% mělo dva a více sourozenců, kteří měli srdeční příhodu; u 5% měli oba rodiče srdeční příhodu.
  • Mezi pacienty s mozkovou mrtvicí: 21% mělo jednoho rodiče, který utrpěl mozkovou mrtvici; u 2% měli oba rodiče mozkovou mrtvici; 8% mělo alespoň jednoho sourozence, který utrpěl mozkovou mrtvici; 14% mělo dva a více sourozenců, kteří měli mozkovou mrtvici.
  • Riziko, že člověk bude mít náhlou srdeční příhodu, se zvyšuje 6x, pokud oba rodiče v minulosti náhlou srdeční příhodu měli. Pokud ji měl pouze jeden z rodičů, riziko u dětí vzrůstá 1,5x.

Naproti tomu riziko mozkové mrtvice nijak výrazně nevzrůstá v případě, že mozkovou mrtvici měli v minulosti také jeho rodiče.

Zdroj: U lékaře

http://www.ulekare.cz/clanek/riziko-infarktu-je-vice-dedicne-nez-riziko-mozkove-mrtvice-14924

původní text:

http://www.medicalnewstoday.com/articles/231840.php

Archiv novinek