logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Česko má jednu z nejvyšších úmrtností na cévní mozkovou příhodu (CMP)

17/07/2014

Česká republika má podle studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jednu z nejvyšších úmrtností na ischemickou chorobu srdeční a na cévní mozkové příhody. Úmrtnost na choroby srdce je 260,4 úmrtí na 100 000 obyvatel – více než dvojnásobek průměru v zemích OECD, který je 115,2. U cévních mozkových příhod je tato četnost 106,4 na 100 000 obyvatel, průměr v zemích OECD činí 69,1.

Podle zprávy je Česká republika také jedinou zemí v rámci OECD, v níž stále roste počet kuřáků. Podíl dospělých kuřáků, kteří kouří  denně, se v letech 2000 až 2011 zvýšil o 5 %, zatímco průměr OECD v tomto období poklesl o 21 %.

Z celkového pohledu se v posledních dvou desetiletích kvalita zdravotní péče v česku zlepšila. Významným ukazatelem je například pokles úmrtnosti pacientů po infarktu myokardu, a to na méně než polovinu. Konkrétně z 15,7 % úmrtí v roce 2001 na 6,8 % v roce 2011, což je jeden z nejstrmějších poklesů ve všech zemích OECD. Také výskyt chronických onemocnění srdce u pacientů s diabetem 2. typu klesl ze 40 % v roce 2001 na méně než 30 % v roce 2008, snížila se i míra přijetí do nemocnice s diagnózou astmatu a chronickou obstrukční plicní nemocí. Výdaje na zdravotní péči v ČR ve výši 7,2 % HDP přitom patří mezi členskými státy OECD k nejnižším.

Zdroj: Ministersvo zdravotnictví ČR

Více ve zprávě: Ministr zdravotnictví: Kvalita zdravotní péče je pro nás prioritou

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/ministr-zdravotnictvi-kvalita-zdravotni-pece-je-pro-nas-prioritou–120284/

Archiv novinek