logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Mozková mrtvice ohrožuje mladé lidi, důvodem jsou často neléčené arytmie

23/06/2014

Mozková mrtvice neboli lidově “šlak” je jedna z nejzávažnějších nemocí, která vznikne při ucpání mozkové cévy (mozkový infarkt) nebo při jejím prasknutí (mozkové krvácení). Přes veškeré úsilí lékařů a moderní medicíny se jedná stále o devastující onemocnění, na které umírá jen v ČR každý den 32 osob. Statistiky jsou neúprosné, ročně onemocní kolem 46 tisíc osob, z čehož čtvrtina umírá a zbývající tři čtvrtiny mají velmi vysokou pravděpodobnost, že budou trvale postiženy.

Každý desátý z nás tedy na toto onemocnění zemře, a čtvrtině z těch, co mrtvici přežijí, pak bude hrozit, že budou do konce života odkázáni na pomoc druhých.

“Velmi nebezpečným stavem s vysokým rizikem mrtvice je nepravidelná srdeční akce, arytmie zvaná fibrilace síní, kterou trpí asi každý desátý osmdesátník. Ta se může projevit jako pocit vynechávání srdečního rytmu nebo náhlé pocity velmi rychlého bušení srdce. Pak je vždy důležité se ihned obrátit na lékaře, který by měl nasadit léky na snížení srážlivosti (ředění) krve,” doporučuje prof. MUDr. Richard Češka, CSc. z Centra preventivní kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Více ve článku: Mozková mrtvice postihuje i mladé, často vlivem neléčených arytmií

Zdroj: Novinky.cz

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/339919-mozkova-mrtvice-postihuje-i-mlade-casto-vlivem-nelecenych-arytmii.html

Archiv novinek