logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Lze mrtvici předejít?

29/12/2013

Ano.

Vím-li, co cévní mozková příhoda může způsobit a jak se projevuje.

Proto Vám napíši o tzv. varovných příznacích, které signalizují jakoukoliv odchylku, nikoliv zanedbatelné, mohou být jakékoliv „výpadky“ kterékoliv funkce. Poruchy vidění, hybnosti, závratě, ale i to, čemu jsem v mém případě říkal „sklíčka“ (něco, jako přesýpání sklíček v kaleidoskopu). Nejen tedy snížení, ale i zvýšení funkce. Objevovalo se mi to ve chvílích, kdy jsem byl hodně unaven. Udávám to proto, že oční lékaři nic neobjevili a já jsem dále nepátral. Byl jsem sice unaven, stále „v zápřahu“, ale bez zjevných obtíží. Podcenil jsem „varovné příznaky“. Cítil jsem se ”nezničitelný” (pozor supermani - workoholici).  Nepolevil jsem v pracovním nasazení :-). Nechal jsem se ukolébat dobrými výsledky  vyšetření a doposud dobrým zdravotním stavem. Ještě tři dny před mrtvicí jsem štípal špalky palicí. Svoji zkušenost zmiňuji jako důrazné varování před různými abnormalitami. Organizmus neumí mluvit, a proto s námi komunikuje, jak umí. Různá „brnění, mravenčení“, většinou okrajových částí těla (prsty, rty, uši, …), poruchy funkce, jako je vypadávání předmětů z rukou, slabost končetin, zmatenost, desorientace časem nebo místem, nepoznávání lidí, předmětů, poruchy psaní, čtení, mluvení.  To všechno mohou být velmi závažné, alarmující projevy blížícího se průšvihu. Mohou to být ale i v dobrém případě třeba jen prkotiny. O tom by měl ale rozhodnout odborník. Rozhodně je třeba nic podobného nepodcenit (!!!) a

VČAS JÍT K LÉKAŘI. 

luk – www.pomrtvici.cz

Archiv novinek