logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Nejčastější výrazy

18/12/2013

Mnohdy je velmi obtížné porozumět tomu, o čem se to vlastně ti doktoři baví.

Proto Vám předkládám velmi stručný slovníček nejčastějších výrazů, používaných také  v souvislosti s cévní mozkovou příhodou. Pokud budete chtít, můžete se zeptat na cokoliv z této problematiky.Ačkoliv jsem lékař, snažím se, aby to bylo srozumitelné.

Mrtvicesynonyma “pepka”, iktus (ictus), cévní mozková příhoda, “kleplo ho”, …

Ischemie - místní nedokrevnost určité tkáně nebo orgánu, pochopitelně i nedostatek kyslíku,  to vede k jejímu poškození nebo odumření.

Hemoragie - krvácení. V mozkové tkáni může v okamžiku způsobit nenávratné změny

Míru ochrnutí vyjadřují:

Ještě, než k němu dojde, objevují se tzv. varovné příznaky!!!

Paréza – obrna, kde je částečně hybnost zachována (může být i velmi lehká, skoro nepostřehnutelná), často předchází neurčitá porucha citlivosti necitlivost, mravenčení (jiné vnímání dotyku, teploty, bolesti)

Plegie - obrna, kde je úplná porucha hybnosti

Označení, které říká, které končetiny jsou postiženy (to postižení se ale může týkat i poruchy citlivosti, vnímání bolesti):

Kvadru (Quadru) - (kvadruplegie, kvadruparéza), postižení všech čtyř končetin

Para - (paraplegie, paraparéza), postižení obou párových končetin (dolní nebo horní). Známé z názvu “vozíčkářů” – paraplegik, hnutí PARAPLE

Hemi - (hemiplegie, hemiparéza), postižení stejnostranných končetin (levá, nebo pravá polovina těla),

Mono - (monoplegie, monoparéza), postižení pouze jedné končetiny

Pojmenování jednotlivých laloků mozku:

Parietální - temenní, Frontální - čelní, Temporální - spánkový, Okcipitální - týlní

Další, často užívané, názvy oblastí mozku:

Pons cerbri, pontinní kmen mozkový, kmenový

Cerebrum, cerebrální mozek, mozkový  

Cerebellum, cerebelární - mozeček, mozečkový

Oblongata - prodloužená mícha

Archiv novinek