logo lictus

Společnost ICTUS o.p.s. se zaměřuje především na organizaci léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po cévní mozkové příhodě. Kromě těchto aktivit se organizace věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti.

Cévní mozková příhoda je způsobena buď nedokrevností mozku při uzávěru některé z mozkových tepen (tzv. ischemická CMP) nebo krvácením do mozku (tzv. hemoragická CMP). Ischemická cévní mozková příhoda je častější a tvoří 85 % všech CMP. Oba typy mají za následek poškození mozkové tkáně, které může končit smrtí nebo vést k trvalému postižení. Zdravotní následky mohou být různé – od mírnějších až po velmi závažné s těžkou poruchou řeči nebo ochrnutím poloviny těla, kdy je člověk zcela odkázán na pomoc okolí.

Příznaky CMP se objevují náhle a nečekaně. Mohou se projevit jako: slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, pokles ústního koutku, potíže s řečí nebo porozuměním řeči, náhlá porucha zraku, náhlá porucha rovnováhy nebo koordinace či prudká a velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny. Úspěšnost léčby pak závisí na včasnosti hospitalizace na adekvátním pracovišti. Integrující a hlavní roli v péči o nemocné s akutní cévní mozkovou příhodou mají neurologové. Specializovanou péči poskytují tzv. komplexní cerebrovaskulární a iktová centra.

 

Odkazy na stránky, které se věnují problematice CMP:

http://www.mozkovaprihoda.cz/jnp/cz/index.html

http://www.cmp-brno.cz/Co-je-mozkova-prihoda-mrtvice.html

http://nemoci.vitalion.cz/cevni-mozkova-prihoda/

 

Odkazy na další přehledové články o CMP:

Jak poznat mrtvici: hrozbu prozradí úsměv – ona.idnes.cz

Co je mozková mrtvice? – celostnimedicina.cz

Jdete spát a vzbudíte se ochrnutí. Mrtvice hrozí mladým – zena.centrum.cz